werkwijze | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Werkwijze

EuroHRM is een eenmanszaak. Daarvoor is bewust gekozen. EuroHRM is onderdeel van diverse netwerken. Professionaliteit, flexibiliteit, kwaliteit en klantgerichtheid zijn daarbij vanzelfsprekendheden. Uit deze netwerken kan snel complementaire kennis of aanvullende capaciteit worden geput. Dat maakt EuroHRM tot een bureau dat snel, lean and mean kan werken en tegelijkertijd kan komen tot gerichte en kwalitatief hoogwaardige adviezen. De langjarige wetenschappelijke achtergrond en praktische consultancyervaring staan borg voor een degelijke reputatie.

EuroHRM is soms hoofdaannemer, soms subcontractor bij projecten. In beide gevallen kan de klant zich verzekerd weten van tijdige en hoogwaardige resultaten.

De werkwijze is afhankelijk van de scope en de omvang van het project. Primair wordt gewerkt vanuit de eigen expertise, aangevuld met de mogelijkheid snel te kunnen schakelen binnen het uitgebreide netwerk van EuroHRM.

"Met het hoofd in de wolken, en de voeten aan de grond"

Onze insteek bij vele onderzoeks- en consultancytrajecten is een mix van wetenschap en pragmatiek. Dat betekent veel aandacht voor wensen van de opdrachtgever in de zin van praktische hanteerbaarheid van uitkomsten en adviezen.