diensten | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Diensten

EuroHRM biedt advies en onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief) op het terrein van economische aspecten van personeelsmanagement. De doelgroep bestaat uit grote en middelgrote organisaties die voor specifieke ondersteuning rond beleidsvraagstukken op dit terrein een externe inhuur zoeken.

Arbeidsmarkt en externe personeelsvoorziening

Een belangrijk thema voor HR zijn de ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt, omdat deze de condities bepalen waarbinnen organisaties in staat zijn te voldoen aan hun interne personeelsbehoefte. Wij brengen recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart (nationaal, regionaal, sectoraal), kijken naar toevoerlijnen vanuit het onderwijs, en inventariseren de huidige en toekomstige knelpunten. Bovendien helpen we mee aan een strategische arbeidsmarktbeleidagenda.

Strategische personeelsplanning

Een van de speerpunten van EuroHRM. Uit onderzoek blijkt dat dit thema hoog scoort op de prioriteitenagenda van HR. Wij doen onderzoek naar de relevante externe arbeidsmarkt en ontwikkelingen daarop, naar de dynamiek op de interne arbeidsmarkt, wij ontwikkelen scenario┬┤s voor de verwachte personeelsbehoefte, en we bouwen simulatiemodellen om verschillende mogelijkheden rond het toepassen van HR-instrumenten (zoals instroom, doorstroom, uitstroom, loonkosten) door te rekenen. EuroHRM gebruikt hierbij een up-to-date instrumentarium, waaronder Schwartzbenaderingen (scenarioanalyse), IDU-analyse (dynamiek) en HR3P-analyses (kwaliteit).

Mobiliteit en inzetbaarheid van personeel

In een snel veranderende economische omgeving is dit van groot belang. Wij monitoren deze mobiliteit en inzetbaarheid, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, en brengen gericht advies uit over geschikte interventie-instrumenten.