diensten | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Diensten

Productiviteit en performance

Productiviteit en performance is een thema dat steeds nadrukkelijker op de HR-agenda verschijnt. Wij bieden mogelijkheden om deze performance in beeld te brengen via specifieke meetinstrumenten, en analyseren de mogelijkheden om deze vervolgens te beïnvloeden. Daarbij maken wij o.a. gebruik van ProMES technieken (Productivity Measurement and Enhancement Systemen).

Strategisch belonen

Strategisch belonen is onder andere van belang met het oog op loonkostenbeheersing en het bieden van prikkels rond productiviteitsverbetering. Wij analyseren welk strategisch beloningsmodel het beste past bij uw organisatie en geven aan hoe dit kan worden geïmplementeerd.

Nieuwe arbeidsrelaties

Nieuwe arbeidsrelaties en psychologische contracten vergen een goede analyse van de zachtere kant van HRM. Wij doen scans voor het in beeld brengen van verwachtingen en mogelijkheden om vernieuwingen in arbeidsrelaties tot stand te brengen.

Ondernemerschap

Ondernemerschap is ook een innovatief thema. Het bevorderen van ondernemerschap voor nieuwe doelgroepen (jongeren zonder startkwalificatie, oudere werkzoekenden) vergt een goede beoordeling van de verschillende mogelijkheden. Wij hanteren diverse testen om deze vast te kunnen stellen en ondersteunen projecten en initiatieven om ondernemerschap tot een succes te maken.