projecten | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Projecten

In de afgelopen jaren heeft Gerard Evers in zijn onderzoek- en adviespraktijk vele projecten uitgevoerd, van kleinschalig advies tot uitgebreide onderzoeks- en adviestrajecten, zowel nationaal als internationaal.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van reeds afgeronde of lopende projecten, die een duidelijk beeld geven van de werkzaamheden van EuroHRM, verdeeld in tien categorieën. Per categorie noemen we maximaal drie voorbeelden. Deze geven een caleidoscoop van een groot aantal andere projecten.

» Arbeidsmarkt en externe personeelsvoorziening
» Strategische personeelsplanning
» Mobiliteit en inzetbaarheid van personeel
» Productiviteit en performance
» Strategisch belonen
» Nieuwe arbeidsrelaties en psychologische contracten
» Ondernemerschap
» Leeftijdbewust personeelsbeleid
» Ken- en stuurgetallen en HR-metrics
» Workability en gezondheid