arbeidsmarkt en externe personeelsvoorziening | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Arbeidsmarkt en externe personeelsvoorziening

Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor TNT Post
In dit project is geanalyseerd welke ontwikkelingen zich voordoen op de externe arbeidsmarkt voor mogelijke postbezorgers. Op basis van grootschalig onderzoek is vastgesteld dat er voldoende ruimte is om een switch te maken van de klassieke postbodes naar postbezorgers nieuwe stijl.
Opdrachtgever: TNT Post

De arbeidsmarkt voor de sector Zorg en Welzijn
In dit project is gekeken naar regionale ontwikkelingen in vraag en aanbod in de welzijnsector, mogelijke discrepanties en oplossingsrichtingen. Naast veel empirische data is ook veel gebruik gemaakt van workshops.
Opdrachtgever: Sectorfondsen Zorg en welzijn

Arbeidsmarktmodel voor de Horeca
In dit project is onderzocht welke de mogelijke ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt voor de horecasector in Nederland. Daarbij is veel aandacht gegeven aan specifieke arbeidsmarktsegmenten en mobiliteit.
Opdrachtgever: Bedrijfschap Horeca en Catering