strategische personeelsplanning | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Strategische personeelsplanning

Personeelsplanning binnen de Gemeente Den Haag
In een serie van projecten is bezien hoe het proces van strategische personeelsplanning kan worden ontwikkeld en geintroduceerd bij de gemeente Den Haag en afzonderlijke diensten daarbinnen.
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag en Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Personeelsplanning in Zuid-Limburg
Een serie van (nog lopende) projecten waarbij het ontwikkelen en implementeren van SPP binnen diverse organisaties in Zuid Limburg centraal staan. Deelnemers zijn o.a. de Provincie Limburg, de gemeente Maastricht, het Academisch Ziekenhuis, UWV, Defensie, Mondriaan, Vivre, Movare, Open Universiteit, Leeuwenborgh en Licom.
Opdrachtgever: Stichting Empower Limburg

Personeelsplanning voor Rijkswaterstaat
In dit project is bezien hoe voor een aantal prioritaire functies binnen Rijkswaterstaat gewerkt kan worden met strategische personeelsplanning om vroegtijdig mogelijke discrepanties in beeld te brengen en preventief te kunnen sturen.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat