productiviteit en performance | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Productiviteit en performance

De relatie tussen tijdtransities en arbeidsproductiviteit
In dit project is bekeken wat de effecten zijn van veranderingen in de omvang van de werkweek (langer of korter gaan werken) op de arbeidsproductiviteit van deze medewerkers.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsproductiviteit in de zorgsector
In dit project is op basis van grootschalig veldwerk een inventarisatie gemaakt van best practices op het terrein van sociale innovatie binnen zorginstellingen die een verhoging van de arbeidsproductiviteit tot gevolg hebben.
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport