strategisch belonen | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Strategisch belonen

Vignetanalyse arbeidsvoorwaarden postbezorgers
In dit project is in beeld gebracht welke de voorkeuren en afwegingen zijn die potentiele postbezorgers hebben als het gaat om hun arbeidsvoorwaarden. Wat is de uitruil tussen diverse componenten, hoe zit het met uurloon en stukloon?
Opdrachtgever: TNT Post

Functie- en beloningsdifferentiatie voor leraren
In dit project is bezien welke de mogelijkheden zijn om in het primair en voortgezet onderwijs te komen tot een nieuwe vorm van functiedifferentiatie en beloningsdifferentiatie.
Opdrachtgever: Commissie Rinnooij Kan en Ministerie van OCW

Strategisch beloningsbeleid binnen Pondres
In dit project is een inventarisatie gemaakt van de uitgangspunten en randvoorwaarden om te komen tot een uitgebalanceerd strategisch beloningsbeleid.
Opdrachtgever: Pondres