nieuwe arbeidsrelaties en psychologische contracten | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Nieuwe arbeidsrelaties en psychologische contracten

Werkgeven in de toekomst
In deze studie is in beeld gebracht welke de belangrijkste uitdagingen zijn voor werkgevers in de vormgeveing van nieuwe arbeidsrelaties. Daarbij is de term wederkerig risicomanagement verder ontwikkeld.
Opdrachtgever: Stichting Management Studies VNO-NCW

Best practices in WW-preventie
In dit project is een inventarisatie gemaakt van de verschillende best practices die organisaties hanteren in het preventief omgaan met mogelijke WW-risico's onder hun personeel. Welke strategieen hanteren zij om te vermijden dat hun personeel (langdurig) werkloos raakt?
Opdrachtgever: Stichting Instituut GAK

Irritante regels rond arbeid
In dit project is een inventarisatie gemaakt van de meest irritante regels rond arbeid en werk zoals werkgevers die ervaren (paarse krokodillen) en de mogelijke oplossingen daarvoor.
Opdrachtgever: Wegener