leeftijdbewust personeelsbeleid | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Leeftijdbewust personeelsbeleid

De arbeidsmarkt voor 65+ ers
In dit project is een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van 65+ ers en de mogelijkheden die dit biedt voor organisaties om oudere werknemers langer in dienst te houden dan wel in dienst te nemen.
Opdrachtgever: uitzendbureau Oudstanding

De productiviteit van oudere werknemers
In dit project is een literatuurstudie gepleegd naar de theoretische en feitelijke relatie tussen productiviteit en leeftijd, en heeft een empirische analyse plaatsgehad voor de Nederlandse context.
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken

Leeftijdbewust personeelsbeleid voor de Rechtbank Amsterdam
In dit project is een analyse gemaakt van de mogelijke bedreigingen die samenhangen met de demografische ontwikkelingen binnen de rechtbanken Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.
Opdrachtgever: Rechtbank Amsterdam