ken- en stuurgetallen en hr-metrics | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Ken- en stuurgetallen en HR-metrics

Een validatie van de Internetspiegel
De internetspiegel is een benchmarkinstrument dat door BZK is ontwikkeld en dat wordt gebruikt door diverse departementen, provincies en gemeenten. In dit project is bekeken in welke mate de vragenlijsten voldoende gevalideerd zijn om verantwoorde en betrouwbare uitspraken mogelijk te maken.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geintegreerde balanced scorecards
In dit project zijn de mogelijkheden verkend om te komen tot geintegreerde balanced scorecards voor HRM-beleid op bedrijfs- en bedrijfstakniveau.
Opdrachtgever: AWVN

Tijdschrijven bij ABVAKABO
In dit project is een instrument ontwikkeld en toegepast om de tijdbesteding van consulenten in beeld te brengen en te monitoren.
Opdrachtgever: ABVAKABO