workability en gezondheid | economisch personeelsmanagement | EuroHRM

EuroHRM
Adviesbureau voor economisch personeelsmanagement

Tilburgseweg 117, 5051 AC Goirle
06 - 534 65 225, info@eurohrm.nl

Workability en gezondheid

Verschillen in taakzwaarte
Binnen de jeugdhulpverlening is onderzocht of er sprake is van verschillen in taakzwaarte (WEBA-lijst) en hoe deze verschillen kunnen worden gecompenseerd dan wel teruggedrongen.
Opdrachtgever: jeugdhulpverleninginstellingen in Brabant

Ziekteverzuim en reintegratiebeleid
Voor de zorg- en welzijnsector is onderzocht hoe het ziekteverzuimbeleid en reintegratiebeleid zich heeft ontwikkeld en welke de effecten daarvan zijn.
Opdrachtgever: Sectorfondsen Zorg en Welzijn